Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „OBŁUŻE”

Walne Zebranie Sprawozdawcze w ROD „OBŁUŻE”

 Walne Zebranie Sprawozdawcze

W sobotę 24.03.2018 odbyło się w „Domu Działkowca”  walne zebranie sprawozdawcze ROD OBŁUŻE. W zebraniu wzięli udział działkowcy-członkowie PZD, oraz zaproszony przedstawiciel Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku który zapoznał uczestników zebrania ze stanowiskiem PZD dotyczącym nielegalnego zamieszkiwania na terenie ogrodów działkowych, oraz ponadnormatywnymi budowami altan na działkach. Odpowiadał również na pytania dotyczące zmian jakie obecna ustawa o prawie wodnym wprowadza w stosunku do ogrodów które samodzielnie pobierają wodę powierzchniowe i podziemne. Ustawa z dn.20.07.2017 o prawie wodnym uchyliła przepisy zwalniające rodzinne ogrody działkowe z opłat z tytułu poboru wody ze studni głębinowych, wprowadzając obowiązek uiszczania opłat za pobór wody. Opłata będzie nakładana przez Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” w drodze decyzji administracyjnej. Działkowcy obecni na Walnym Zebraniu Sprawozdawczym zostali poinformowani o dodatkowych kosztach użytkowania działki  jakie ustawodawcy wprowadzili obligatoryjnie dla ogrodów korzystających z ujęć głębinowych.

Zgodnie z przyjętym przez zebranie porządkiem obrad, odczytane zostały protokóły i sprawozdania poszczególnych Komisji działających statutowo w naszym Ogrodzie.

Zebranie podsumowało realizację zadań postawionych na 2017 rok, Komisja Rewizyjna ogrodu wysoko oceniła działalność obecnego zarządu ROD OBŁUŻE  oraz pozytywne zmiany jakie zaszły w ogrodzie w minionym roku. Walne zebranie zatwierdziło sprawozdanie zarządu ROD za rok 2017 oraz zaproponowany preliminarz finansowy na bieżący rok 2018.

Wysokość opłat ogrodowych na rok 2018 pozostała w wysokości identycznej jak w roku ubiegłym.

Podczas zebrania poruszony został również temat wrzucania przez niektórych działkowców mebli, części roślin, trawy oraz gałęzi do kontenerów na śmieci wystawionych na terenie ogrodu. Zarząd ROD OBŁUŻE został zobowiązany do egzekwowania należności za zużytą energię elektryczną oraz opłat za użytkowanie działki  zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Uchwalono, że wjazd na teren ogrodu samochodem w celu przewiezienia nawozów i innych ciężkich przedmiotów odbywać się będzie na zasadach identycznych jak w roku ubiegłym – czyli w każdą środę w godz. 10.00 – 18.00 – w miesiącach wrzesień i październik 2018 w godz. 10.00 – 16.00.

Zebranie zakończyło się w miłej atmosferze i chociaż dyskusja dotycząca stanu drogi dojazdowej do naszych działek, oraz bieżących spraw naszego ogrodu była momentami bardzo burzliwa, podjęte zostały wszystkie uchwały zgodnie z porządkiem obrad.

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top