REGULAMIN użytkownika strony www.rodgdynia.pl

REGULAMIN UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ OGRODU ROD „OBŁUŻE”

Strona dostępna pod adresem internetowym http://www.rodgdynia.pl  jest w pełni apolityczna i umożliwia wymianę myśli, informacji i opinii na tematy związane z uprawą i zagospodarowaniem działek ogrodniczych znajdujących  się na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych ROD „OBŁUŻE” w Kosakowie  k.Gdyni.

REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

1. Osoba odwiedzająca stronę http://www.rodgdynia.pl ma możliwość dokonania rejestracji, która jest dobrowolna i całkowicie bezpłatna, stając się tym samym Użytkownikiem.

2.Użytkownik dokonując rejestracji na stronie http://www.rodgdynia.pl w pełni akceptuje niniejszy regulamin.
3. Zabrania się używania podczas rejestracji słów oraz określeń uznanych za wulgarne czy rasistowskie w jakimkolwiek języku. W przypadku dokonania rejestracji z użyciem wyżej określonych słów konto Użytkownika zostanie usunięte w trybie natychmiastowym bez powiadomienia i możliwości odwołania.
4. W trakcie rejestracji nie są gromadzone żadne dane osobowe w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).
5. Użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie za pomocą środków komunikacji elektronicznej informacji w rozumieniu art. 10 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.(Dz. U.2002/144/1204).
6. W trakcie publikowania wypowiedzi rejestrowany jest adres IP Użytkownika.

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY www.rodgdynia.pl

7. Każdy Użytkownik tej strony zobowiązany jest do traktowania innych uczestników dyskusji tak samo jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym. Nie będą tolerowane wpisy wulgarne, obelżywe, pomawiające oraz groźby.
8. Każdy zarejestrowany Użytkownik ma prawo do:
– czytania wypowiedzi innych Użytkowników,
– pisania własnych wypowiedzi i komentarzy tematów,
– zgłaszania wypowiedzi innych Użytkowników do moderacji,
– brania udziału w ankietach,
9. W trakcie publikowania wypowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania obowiązującego w Polsce prawa, a w szczególności nie publikowania :
– treści związanych z pornografią,
– treści związanych z pirackim oprogramowaniem,
– treści promujących wszelkie używki zakazane obowiązującym w Polsce prawem,
– treści wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej etc.
– treści faszystowskich, obraźliwych, obscenicznych, wulgarnych, oszczerczych lub zawierających groźby,
– treści propagujących przemoc, obrażających uczucia religijne, naruszających prawa innych osób itp.

10. W trakcie publikowania wypowiedzi Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania zasad publikowania tekstów, a w szczególności:
– wybierania właściwego działu dla własnych komentarzy i nazywania tworzonych tematów w sposób który najlepiej pasuje do jego wypowiedzi,
– nie publikowania tych samych treści w wielu tematach,
– nie publikowania bezsensownych, niezrozumiałych komentarzy,
– nie publikowania samych przekierowań-linków do innych stron internetowych,
– nie używania przekleństw i wulgaryzmów oraz zwrotów ogólnie przyjętych jako obraźliwe, również pod postacią symboli graficznych, skrótów, wykropkowań, emotek itp. Za wyrazy wulgarne uznaje się te, które jako wulgarne występują w Słowniku Języka Polskiego oraz których etymologia wskazuje na pochodzenie od słowa wulgarnego,
– nie publikowania wpisów o charakterze prowokacyjnym i obraźliwym w stosunku do innych  osób,
– nie publikowania wypowiedzi nie wnoszących do omawianego wątku niczego poza zaczepkami,
– przestrzegania zasad internetowej netykiety,

11. Naruszenie zasad niniejszego regulaminu spowoduje interwencję Administratora , który może udzielić użytkownikowi upomnienia, lub uniemożliwić czasowo lub trwale możliwość pisania lub zalogowania na stronie  http://www.rodgdynia.pl  wraz z podaniem właściwego uzasadnienia, które zostanie uwidocznione w profilu użytkownika.

12. Administrator zastrzega sobie prawo do przechowywania i przetwarzania wszystkich informacji zawartych w bazie danych strony http://www.rodgdynia.pl, w tym na umieszczenie wypowiedzi Użytkowników lub ich fragmentów w innych publikacjach.

13. Administrator   http://www.rodgdynia.pl  nie ponosi odpowiedzialności za treść   wypowiedzi i komentarzy zamieszczanych przez odwiedzających stronę. Zawartość każdej wypowiedzi wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie Administratora, poza wiadomościami pisanymi przez niego samego. Osoby zamieszczające wypowiedzi naruszające prawo lub prawem chronione dobra osób trzecich czynią to na własną odpowiedzialność i mogą  ponieść z tego tytułu odpowiedzialność karną lub cywilną.

14. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Rejestrując się na stronie http://www.rodgdynia.pl  w pełni akceptujesz niniejszy Regulamin i zobowiązujesz się do jego przestrzegania.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem  publikacji.

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top