OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

W związku z rozwijającą się sytuacją dotyczącą zachorowań na Koronawirusa COVID-19 oraz koniecznością zminimalizowania zagrożeń dla działkowców i ich rodzin, Krajowy Zarząd PZD podjął następujące decyzje:

–  Walne Zebrania Sprawozdawcze w ROD zostały przesunięte, wstępnie termin na ich odbycie został ustalony do dnia 31 lipca br. – w zależności od rozwoju sytuacji termin ten może być przesunięty.

– Zarządy ROD zostały upoważnione do pobierania zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie funkcjonowania ogrodu w 2020 roku w wysokości opłat ubiegłorocznych uchwalonych na walnym zebraniu w 2019 roku.

Ze względu na nadzwyczajną sytuację oraz konieczność zachowania bieżącego funkcjonowania ROD, prosimy o uiszczanie opłat ogrodowych w formie bezgotówkowych przelewów bankowych.

Wszystkie ważne informacje dotyczące funkcjonowania naszego ogrodu będziemy przekazywać na bieżąco na stronie internetowej naszego ROD, oraz na tablicach ogłoszeń.

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top