Odczyt liczników energii elektrycznej.

Odczyt liczników energii elektrycznej.

Przypominamy, że zgodnie z uchwałą podjętą przez działkowców ROD OBŁUŻE na zebraniu sprawozdawczym w marcu 2015 roku, odczyt liczników elektrycznych oraz rozliczenie energii elektrycznej odbywa się w ROD OBŁUŻE dwa razy w ciągu roku: w miesiącu maju, oraz na koniec miesiąca października. Uchwalono również, że działkowcom którzy zalegają z opłatą za zużytą energię elektryczną na kwotę powyżej 100 zł. ponad 3 miesiące od daty odczytu i rozliczenia energii, dostawa prądu do działki zostanie wstrzymana do czasu zapłaty.

W roku 2011 założone i zainstalowane zostały w naszym ogrodzie elektroniczne liczniki główne w zewnętrznych szafkach energetycznych. Każda działka podłączona do elektrycznej sieci ogrodowej posiada w zewnętrznej szafce własny licznik zużycia prądu. Dzięki temu elektryk ogrodu ma możliwość odczytu wskazań licznika bez obecności wszystkich działkowców naszego ogrodu w dniu spisu.

O każdym terminie odczytu liczników elektrycznych na terenie ROD OBŁUŻE zawiadamiamy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej naszego ogrodu co najmniej 2 tygodnie wcześniej. Mimo tego, podczas odczytu obecnych jest na działkach mniej niż 20 procent wszystkich działkowców. W ubiegłych latach skarbnik przyjmujący od działkowców opłaty za prąd, pobierał opłaty na podstawie podawanego przez działkowca stanu licznika w altanie w dniu wpłaty. Niestety, te stany podawane przez działkowców często różniły się od faktycznego zużycia prądu na działce. Wiele altan na terenie naszego ogrodu zostało rozbudowanych, część działek zmieniło użytkownika, stwierdzone zostały podczas przeglądu przeróbki instalacji elektrycznej w altanach, liczniki elektryczne w altanach naszego ogrodu w większości pochodzą z regeneracji, mają ponad 20 i więcej lat i nie posiadają aktualnej legalizacji, stwierdzono przypadki zainstalowania gniazd elektrycznych przed licznikiem poboru prądu w altanie, wykryta została kradzież prądu bezpośrednio z sieci energetycznej naszego ogrodu przez jednego z działkowców która zakończyła się wyrokiem sądowym.

Zarząd ROD OBŁUŻE postanowił od roku 2015 rozliczać zużycie prądu na poszczególnych działkach WYŁĄCZNIE na podstawie odczytu głównych liczników elektronicznych zainstalowanych w zewnętrznych szafkach energetycznych. Każdy działkowiec ma możliwość porównania stanu licznika umieszczonego w zewnętrznej szafce energetycznej ze wskazaniem licznika znajdującego się w altanie na swojej działce. Jeżeli działkowiec nie był obecny na działce w dniu odczytu, ma możliwość umówienia się w tym celu z elektrykiem ogrodu w innym terminie. Telefon kontaktowy do elektryka ogrodu ROD OBŁUŻE dostępny jest w zakładce KONTAKT na stronie internetowej, oraz na wszystkich tablicach ogłoszeń znajdujących się na terenie ogrodu.

Zarząd ROD OBŁUŻE

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top