Komunikat o wysokości opłat w 2018 roku

Komunikat o wysokości opłat w 2018 roku

Walne Zebranie Sprawozdawcze  uchwaliło, że w roku 2018 opłaty za użytkowanie działki w ROD „OBŁUŻE” pozostają  w wysokości  poprzedniego roku i wynoszą:

Opłata za użytkowanie działki wynosi łącznie 0,54 zł /za 1 metr kw. powierzchni działki

Opłata wodna na utrzymanie ujęcia wody i hydroforni wynosi 5 zł/rok od działki

Opłata energetyczna wynosi 12 zł/ rok od działki

Opłata za wywóz śmieci wynosi 45 zł/ rok od działki

Składka członkowska PZD wynosi 6 zł/rok od działki

Opłata za zużytą energię elektryczną  wynosi 0,65 zł za 1 kWh

Termin wnoszenia opłat mija z dniem 30.06.2018 – po tym terminie będą doliczane ustawowe odsetki za zwłokę.

Zarząd ROD „OBŁUŻE” uchwalił  na 2018 rok następujące kwestie porządkowe:

 1. Bramy w ogrodach otwierane będą w każdą  środę w godz. 10.00 – 18.00, w miesiącach wrzesień oraz  październik  w każdą środę w godz: 10.00 – 16.00

Wjazd na teren ogrodu w inne dni możliwy jest wyłącznie w sytuacjach wyjątkowych po wcześniejszym uzgodnieniu  z Gospodarzami poszczególnych  Rejonów.  Każdy działkowiec ogrodu ma prawo wjazdu na teren ogrodu z ciężkim towarem tj: obornikiem, materiałami budowlanymi itd., oraz ma obowiązek natychmiast po wyładunku wyjechać poza ogród.

UWAGA: W przypadku opadów deszczu  bramy nie będą otwierane w trosce o stan ogrodowych alejek.

2. Zgodnie z Regulaminem (rozdz. XII, par. 133, pkt 6, 7 i 8) zabrania się parkowania, mycia, oraz wykonywania napraw wszelkich pojazdów mechanicznych na terenie ogrodu.

UWAGA: Nie przestrzeganie powyższego skutkować będzie wezwaniem funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Blokowanie przejazdów alejek, zgodnie z przepisami o bezpieczeństwie jest karalne.

3. Woda w instalacji wodociągowej będzie dostarczana na działki w okresie od 01.04.2018  do  31.10.2018 r.

UWAGA: Zarząd ROD „OBŁUŻE” informuje, że woda dostarczana na działki nadaje się wyłącznie do celów ogrodowych i gospodarczych – nie nadaje się do bezpośredniego spożycia.

4. Odczyt liczników  elektrycznych  zamontowanych  w zewnętrznych szafkach energetycznych odbędzie się w dniach: 04-06 maj 2018 oraz w dniach: 29-31 październik 2018

 

                                                                                              Zarząd ROD „OBŁUŻE”

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top