Kasa w ROD „OBŁUŻE”

Kasa w ROD „OBŁUŻE”

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OPŁAT OGRODOWYCH

Zgodnie z uchwałą PZD, opłaty za użytkowanie działki do czasu podjęcia uchwał Walnego Zebrania 2020 które może odbyć się po ustaniu zagrożenia epidemiologicznego, pozostają w wysokości uchwalonej w roku 2019 – obowiązują  w identycznej wysokości jak w roku 2019

Opłata za zużytą na działce energię elektryczną  zgodnie z naliczeniem dostawcy wynosi od stycznia 2020 r  0,81  za  1 kWh

Termin wnoszenia opłat mija z dniem 30.06.2020 – po tym terminie do opłat ogrodowych będą doliczane ustawowe odsetki za zwłokę.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Odczyt liczników  elektrycznych  w zewnętrznych szafkach energetycznych odbędzie się w dniach: 08-10 maj‚ oraz w dniach: 23-25 październik 2020. Ogród otrzymuje co miesiąc fakturę od dostawcy energii, nie możemy pozwolić sobie na zaległości w opłatach – zgodnie z uchwałą z 2019 roku, będziemy wyłączać dopływ prądu do działek zalegających z opłatą za zużytą energię  w kwocie powyżej 100 zł.

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Opłaty  ogrodowe należy wpłacać przekazem pocztowym, albo przelewem bankowym lub internetowym, na niżej podany adres i konto, podając  w tytule przelewu dane wpłacającego i numer działki :

Polski Związek Działkowców

Zarząd ROD „OBŁUŻE”

nr.rachunku:  PKO Bank Polski     03 1020 1853 0000 9402 0156 6066

 

 

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top