Dyżury Biura Ogrodu ROD OBŁUŻE

Dyżury Biura Ogrodu ROD OBŁUŻE

Zgodnie z Zarządzeniem nr. 9/2020 Prezesa PZD w sprawie funkcjonowania biur ROD podczas epidemii koronawirusa, Biuro ogrodu ROD „OBŁUŻE” będzie pełnić dyżury :

w każdą środę w godz. 14.00 – 17.00

Podczas dyżurów Biura Ogrodu ROD „OBŁUŻE”, załatwiamy sprawy związane z dokumentacją działki, przeniesieniem prawa do działki, zmiany użytkownika, wydanie decyzji przydziału działki.

KASA  OGRODU  JEST  NIECZYNNA

Jednocześnie w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się z apelem do działkowców, aby  zachować wszystkie ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa przed wejściem do Domu Działkowca. Ograniczenia te dotyczą w szczególności obowiązkowego założenia maski zasłaniającej nos i usta oraz zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra). Podczas dyżurów w biurze ogrodu może  przebywać jednocześnie maksymalnie 5 osób.

Wszelkie opłaty ogrodowe, oraz opłaty za zużytą energię elektryczną należy dokonać przelewem pocztowym, bankowym lub internetowym na konto ogrodu podając w tytule przelewu dane wpłacającego i numer działki :

Polski Związek Działkowców

Zarząd ROD „OBŁUŻE”

nr. rachunku:  PKO Bank Polski  03 1020 1853 0000 9402 0156 6066

Zarząd ROD „OBŁUŻE”

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top