Dyżury Biura Ogrodu ROD OBŁUŻE

Dyżury Biura Ogrodu ROD OBŁUŻE

Zgodnie z Zarządzeniem nr. 9/2020 Prezesa PZD z dn.15.04.2020 w sprawie funkcjonowania biur ROD podczas epidemii koronawirusa, Biuro ogrodu ROD „OBŁUŻE” będzie pełnić dyżury :

w każdą środę w godz. 14.00 – 17.00

oraz w każdą sobotę w godz. 10.00 – 12.00

Jednocześnie w związku z panującym zagrożeniem epidemiologicznym zwracamy się z apelem do działkowców, aby  zachować wszystkie ograniczenia dotyczące bezpieczeństwa przed wejściem do biura ogrodu. Ograniczenia te dotyczą w szczególności obowiązkowego założenia maski zasłaniającej nos i usta, założenia rękawiczek ochronnych, zachowania bezpiecznej odległości (minimum 1,5 metra). Podczas dyżurów Biura Ogrodu ROD „OBŁUŻE”, załatwiamy sprawy związane z dokumentacją działki, przeniesieniem prawa do działki, zmiany użytkownika, wydanie decyzji przydziału działki.

KASA  OGRODU  JEST  NIECZYNNA
Wszelkie opłaty ogrodowe, oraz opłaty za zużytą energię elektryczną należy dokonać przelewem pocztowym, bankowym lub internetowym na konto ogrodu podając dokładnie cel i kwoty dokonanych opłat, oraz dane wpłacającego i numer działki :

Polski Związek Działkowców

Zarząd ROD „OBŁUŻE”

nr. rachunku:  PKO Bank Polski  03 1020 1853 0000 9402 0156 6066

Podczas dyżurów w biurze ogrodu mogą  przebywać jednocześnie maksymalnie 3 osoby.

Zarząd ROD „OBŁUŻE”

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top