Co dalej z PZD ?

Co dalej z PZD ?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych wprowadziła w Polskim Związku Działkowców wiele zmian.

Funkcjonujące na podstawie dotychczasowej ustawy ogrody musiały przystosować się do nowego stanu prawnego. Co w praktyce oznacza to dla Związku i jego członków?

Z dniem wejścia w życie nowej ustawy PZD uległo z mocy prawa przekształceniu w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie tytuły prawne do gruntów, jakie Związek nabył na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. Działkowcy zaś z mocy prawa stali się członkami nowo powstałego stowarzyszenia, a posiadany przez nich tytuł prawny do działki także został zachowany.

Po to, by utrzymać praktyczną ciągłość działania i funkcjonowania ROD, wszystkie jednostki organizacyjne oraz organy samorządu PZD, a więc okręgowe zarządy, zarządy ROD, komisje ogrodowe itd., stały się jednostkami oraz organami stowarzyszenia, a wszyscy ich członkowie zachowali swoje mandaty do czasu najbliższych wyborów. Do czasu uchwalenia nowego statutu stowarzyszenia, będzie ono działało na podstawie dotychczasowego PZD, ale tylko w takim zakresie, w jakim jego postanowienia nie są sprzeczne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Wszystkie powyższe założenia pozwalają uniknąć chaosu i ogrodowej dezorganizacji.
Wprowadzone w ustawie rozwiązania pozwalają także na zachowanie jedności działkowego środowiska, dzięki której udało się nam wszystkim wygrać w walce o obywatelski projekt ustawy.
PZD jako taki przejdzie do historii, wypełniając zalecenia Trybunału Konstytucyjnego.
Jego tradycje nadal jednak będą kontynuowane, a idea ogrodnictwa działkowego będzie rozwijać się dalej. Ogólnopolska organizacja działkowców, choć w zmienionej formie prawnej, tak jak na przestrzeni minionych trzech dekad, nadal służy ogrodom i milionowi działkowych rodzin.

 

/„Zielona Rzeczpospolita”/

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top