Co nowego w ustawie działkowej

Sejm uchwalił nową ustawę o ROD, która nie tylko realizuje wyrok, ale również zachowuje wszystkie prawa działkowców. Utrzymuje zwłaszcza ich prawa do gruntów i majątku (np. altan) oraz zwolnienia podatkowe. Jednocześnie ustawa wprowadza wiele nowych rozwiązań, które umacniają sytuację działkowców i ogrodów działkowych. Jedna z najdalej idących zmian dotyczy rozdzielania dotychczasowego związku pomiędzy praw ...

Read more

Co dalej z PZD ?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych wprowadziła w Polskim Związku Działkowców wiele zmian. Funkcjonujące na podstawie dotychczasowej ustawy ogrody musiały przystosować się do nowego stanu prawnego. Co w praktyce oznacza to dla Związku i jego członków? Z dniem wejścia w życie nowej ustawy PZD uległo z mocy prawa przekształceniu w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie t ...

Read more

Co dla działkowców oznacza nowa ustawa o ogrodach działkowych.

Co dla działkowców oznacza nowa ustawa o ROD Z dniem 19 stycznia 2014r. prawem powszechnie obowiązującym stała się ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pierwsza w historii będąca owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu i stara się godzić, często sprzeczne interesy przeróżnych środowisk. Najważniejsza jest jednak ona z pewnością dla samych działkowców. Co oznacza ...

Read more

Prezydent RP podpisał ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” !

6 lutego 2015′  Sejm uchwalił ustawę „Stop Rozbiórkom Altan” Wielki sukces działkowców ! Po wielomiesięcznych pracach i ponad 700 tysięcy podpisów poparcia Sejm uchwalił ustawę, która zabezpiecza altany działkowe przed rozbiórką. 436 posłów głosowało za ustawą, 3 wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Posłowie nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że projekt jest słuszny i potrzebny. Teraz proje ...

Read more

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top