Dyżury członków zarządu w Biurze Ogrodu ROD OBŁUŻE odbędą się w okresie zimowym w dniach : 08.01.2020 (środa) w godz: 14.00 – 16.00 22.01.2020 (środa) w godz: 14.00 – 16.00 12.02.2020 (środa) w godz: 14.00 – 16.00 26.02.2020 (środa) w godz: 14.00 – 16.00 11.03.2020 (środa) w godz: 14.00 – 16.00 W w.w dniach i godzinach czynna będzie również KASA ogrodu w Domu Działkowca. ...

Read more

Kasa w ROD „OBŁUŻE”

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  OPŁAT OGRODOWYCH Zalecane jest dokonywanie opłat na konto ogrodu przelewem. Opłaty za zużytą energię elektryczną oraz inne opłaty na rzecz ogrodu należy wpłacać przekazem pocztowym, albo przelewem bankowym lub internetowym, na niżej podany adres i konto, podając dokładnie cel i kwoty dokonanych opłat, oraz dane wpłacającego i numer działki : Polski Związek Działkowców Zarząd ROD „OBŁU ...

Read more

Czy można mieszkać na działce ?

Czy można mieszkać na działce ? Temat zamieszkiwania na działkach na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych powraca niczym bumerang. Co jakiś czas w mediach oraz w internecie pojawiają się dyskusje o tym, czy należy ludziom pozwolić mieszkać w ogrodach. Działki od dawna są łakomym kąskiem dla wielu osób, które łamiąc wszelkie standardy, regulaminy i prawo, zamieszkają okrągły rok na działkach. Dla takich os ...

Read more

Zarządzenie Dowódcy Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej

Dowództwo Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa operacji lotniczych, podejmuje szereg działań zmierzających do eliminacji zagrożeń na lotnisku oraz w jego otoczeniu. W oparciu o art.68 ust.2 podpunkt 2 z ustawy z dnia 3 lipca 2002r. - Prawo Lotnicze (Dz.U. z 2013 r. poz.1393 oraz z 2014 r. poz.768) Zarządzający lotniskiem obowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego funkcjo ...

Read more

Ustawa o ROD ma już 6 lat.

19 stycznia br. mija dokładnie 6 lat od momentu wejścia w życie Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, która bez wątpienia jest jednym z największych sukcesów PZD w walce o ogrody działkowe i ochronę praw użytkowników działek w ROD. Jedną z najważniejszych zmian, które wprowadziła ustawa, było rozdzielenie dotychczasowej zależności pomiędzy prawem do działki a przynależnością organizacyjną (mowa o przyna ...

Read more

Dziki lokator w ROD

Dziki lokator w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym W mediach co rusz, jak przysłowiowy bumerang pojawiają się wzmianki o zamieszkiwaniu przez niektórych działkowców na terenach ROD, a co za tym idzie - wytaczanie pretensji i zarzutów do całego środowiska działkowców. Jeden łamiący przepisy działkowiec zyskuje tak wielką sławę i rozgłos, że ciężko go przysłonić nawet setką dobrych inicjatyw organizowanych przez p ...

Read more

Co nowego w ustawie działkowej

Sejm uchwalił nową ustawę o ROD, która nie tylko realizuje wyrok, ale również zachowuje wszystkie prawa działkowców. Utrzymuje zwłaszcza ich prawa do gruntów i majątku (np. altan) oraz zwolnienia podatkowe. Jednocześnie ustawa wprowadza wiele nowych rozwiązań, które umacniają sytuację działkowców i ogrodów działkowych. Jedna z najdalej idących zmian dotyczy rozdzielania dotychczasowego związku pomiędzy praw ...

Read more

Co dalej z PZD ?

Nowa ustawa o ogrodach działkowych wprowadziła w Polskim Związku Działkowców wiele zmian. Funkcjonujące na podstawie dotychczasowej ustawy ogrody musiały przystosować się do nowego stanu prawnego. Co w praktyce oznacza to dla Związku i jego członków? Z dniem wejścia w życie nowej ustawy PZD uległo z mocy prawa przekształceniu w ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe. Dzięki temu zachowane zostały wszystkie t ...

Read more

Co dla działkowców oznacza nowa ustawa o ogrodach działkowych.

Co dla działkowców oznacza nowa ustawa o ROD Z dniem 19 stycznia 2014r. prawem powszechnie obowiązującym stała się ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych, pierwsza w historii będąca owocem obywatelskiego projektu. Jej ostateczny kształt jest wynikiem kompromisu i stara się godzić, często sprzeczne interesy przeróżnych środowisk. Najważniejsza jest jednak ona z pewnością dla samych działkowców. Co oznacza ...

Read more

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top