Apel do działkowców ROD OBŁUŻE w sprawie śmieci

Apel do działkowców ROD OBŁUŻE w sprawie śmieci

Zwracamy się z apelem do wszystkich działkowców  o ścisłe przestrzeganie zasad wrzucania śmieci do kontenerów ustawionych w poszczególnych rejonach naszego ogrodu.

Kontener na odpady zielone jest przeznaczony na odpady roślinne nie nadające się do kompostowania. Nie jest przeznaczony na deski, listwy,  płyty wiórowe i inne materiały pozostałe po remoncie, czy rozbudowie altanki.

Gałęzie wrzucane do kontenera muszą być pocięte na odcinki nie dłuższe niż 50 cm. Nie można wrzucać całych pni drzew z korzeniami !

Kontener na odpady mieszane przeznaczony jest wyłącznie na odpadki pochodzące z działki typu: zgniecione butelki po napojach, odpady papierowe i plastikowe, opakowania  itp.

ROD OBŁUŻE jest ogrodem stowarzyszonym w Polskim Związku Działkowców i na terenie naszego ogrodu obowiązują wszystkie przepisy ujęte w Regulaminie PZD który mówi m.in o tym, że każda działka musi być obowiązkowo wyposażona w kompostownik.  Trawa z wykoszonego trawnika, resztki roślin itp powinny trafić do kompostownika – nie do kontenera na odpady roślinne !  Zużytą lodówkę, czy inny sprzęt AGD, meble, opony, papę, materac czy zużyty grill metalowy działkowiec powinien wywieźć z terenu ogrodu we własnym zakresie i na własny koszt – nie na koszt wszystkich działkowców !

Apelujemy do działkowców: zwracajcie uwagę na to kto i co wrzuca do kontenera na  nasz wspólny koszt !

 

Zarząd ROD OBŁUŻE

© 2017 ROD Gdynia, Wszelkie prawa zastrzeżone

Scroll to top